Wie zijn wij2021-03-02T15:36:11+01:00

Welkom bij CASOS

De Contractor Alliance for Safety on Site, kortweg CASOS, is een onafhankelijke vereniging met de doelstelling om de veiligheid te verhogen.
In 2011 is CASOS opgericht door een samenwerking van opdrachtgever en opdrachtnemers in de (petro)chemische industrie. Waarbij de NAM de verbindende factor was. Uitgangspunt hierbij was de overtuiging dat een volgende stap in de verbetering van de veiligheidsprestaties alleen bereikt kon worden door een gezamenlijke en multidisciplinaire inspanning. In 2021 is CASOS los van NAM als een zelfstandige vereniging verder gegaan.
De ervaring leert dat bij veel aannemers veiligheid weliswaar als onderwerp op elke agenda maar dat geeft geen garantie voor een integrale aanpak om te komen tot duurzame oplossingen voor verschillende veiligheidsvraagstukken.
Door een specifieke omgeving te creëren voor het thema veiligheid wordt niet alleen de aandacht geconcentreerd op het onderwerp veiligheid maar geeft het ook de gelegenheid om hierover met elkaar te spreken, onafhankelijk van de onderlinge relatie.

Over CASOS

CASOS streeft naar een incidentvrije werkplek, Goal Zero, door samen met opdrachtgevers en contractors te werken aan continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
• Het toegankelijk maken van informatie voor alle contractors waardoor de uniformiteit op het gebied van veiligheid en milieu wordt vergroot
• Kennisuitwisseling: Het delen van ‘best practices’ tussen contractors, vooral met betrekking tot nieuwe middelen en processen
• Het leren van incidenten door te delen
• Het verbeteren van de cultuur op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) op alle niveaus binnen de contractors
• Harmonisatie en eenduidigheid bij het toepassen van de regels tussen opdrachtgevers en contractors

CASOS bestuur

Tinus Holwarda (Stork)
Tinus Holwarda (Stork)Bestuurder
Jeanette Nijhuis
Jeanette NijhuisSecretaris
Remco Kruit (Brand)
Remco Kruit (Brand)Bestuurder
Hans Drijfhout
Hans Drijfhout Voorzitter
Mike Ekkel (Mammoet)
Mike Ekkel (Mammoet)Bestuurder
Johan Goudberg (Stork)Bestuurder
Casper Tuinstra (KWS)Bestuurder

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring