Wie zijn wij2020-03-02T09:28:31+01:00

Welkom bij CASOS

Sinds de zestiger jaren zijn door NAM belangrijke stappen gezet om de HSE performance te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen. Na een lange periode van afname, stagneerde de teruggang en liepen de incidenten langzaam op. Er waren blijkbaar andere zaken nodig om het aantal incidenten verder terug te brengen.

Begin 2011 verenigden contractors die werkten voor de NAM zich en stelden een gezamenlijke aanpak voor die tot een gezamenlijk beleid en uitvoering moeten leiden. CASOS was geboren.

In de tijd waarin we nu actief zijn, mogen we trots zijn op de behaalde resultaten. Hoewel statistieken altijd gevaarlijk blijven, hebben we de laagste score aller tijden weten te bereiken waar het gaat om incidenten met en zonder verzuim. Maar belangrijker nog, de wens en wil om niet geïsoleerd maar samen te werken naar een incidentvrije werkplek heeft ons stappen vooruit gezet. Het geloof in dit samen vormgeven – concurrentieloos – is beloond. Maar het geloof in meer is nog steeds brandende. Vanuit de misschien hier en daar vrijzinnige opvattingen bestaat de overtuiging dat deze onorthodoxe aanpak geen alternatief kent. Deze techniek zal doorslaggevend zijn. De enige vraag die elk bedrijf maar ook elk individu voor zichzelf moet beantwoorden is, wanneer haak ik aan, of in betere marketing termen gesproken: ben ik een “early adopter” of een “laggard”.

Over CASOS

CASOS streeft naar een incidentvrije werkplek, Goal Zero, door samen met NAM/Shell en de aangesloten contractors te werken aan continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
 • Het toegankelijk maken van informatie voor alle contractors en NAM/Shell waardoor de uniformiteit op het gebied van veiligheid en milieu wordt vergroot
 • Het delen van ‘best practices’ tussen contractors, vooral met betrekking tot nieuwe middelen en processenEenduidige communicatie van NAM/Shell naar de contractors en vice versa
 • Het werken aan een sterke relatie tussen NAM/Shell en contractors
 • Het verbeteren van de cultuur op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) op alle niveaus binnen NAM/Shell en de contractors
 • Harmonisatie bij het toepassen van de regels tussen NAM/Shell Assets en locaties
 • Eenduidigheid in VGWM-regels, -uitingen en – gedrag te bevorderen bij NAM/Shell en andere operators
Sinds de oprichting in 2011 zijn er meer dan 55 contractors die werkzaam zijn voor NAM/Shell lid geworden van CASOS.
De organisatie van CASOS bestaat uit:

 • CASOS aangesloten contractors
 • Stuurgroepleden vanuit NAM
 • Bestuur en dagelijks bestuur

Ledenvergaderingen

CASOS HSE Leadsvergadering

Deze vergadering uit HSE functionarissen en HSE managers die hun bedrijf tijdens deze bijeenkomsten vertegenwoordigen en op deze manier op de hoogte blijven van de veiligheidsprestaties en initiatieven. Deelnemers aan deze bijeenkomsten moeten werknemer zijn bij één van de bij CASOS aangesloten bedrijven of werkzaam zijn bij NAM/SHELL HSE. Het faciliteren van de bijeenkomsten en het opstellen van de agenda gebeurt door het dagelijks bestuur. De HSE Leadsvergaderingen worden minimaal 4 keer per jaar gehouden.

CASOS directieledenledenvergadering

De directieledenvergadering is bedoeld voor de operationeel verantwoordelijken en bedoeld om hen op de hoogte te houden van de veiligheidsprestaties en lopende initiatieven. Ook nemen zij besluiten over voorstellen en aanbevelingen van werkgroepen. De ledenvergaderingen zullen 4 maal per jaar plaatsvinden.

Bijeenkomsten en workshops

 • ›Contractor Safety Day
 • ›Vierde dinsdag van september – HSE Jaarplannen
 • ›Werkgroepsessies
 • ›Leadershipsdinner
 • ›Info sessies (CMS)
 • ›Gemba walks
 • ›Trainingsdagen
 • Leadership Dinner

Onze leden

CASOS bestuur

Tinus Holwarda (Stork)
Tinus Holwarda (Stork)Bestuurslid
Jeanette Nijhuis
Jeanette NijhuisSecretaris
Eric Dorenbos (NAM)
Eric Dorenbos (NAM)NAM Liaison
Remco Kruit (Brand)
Remco Kruit (Brand)Bestuurslid
Hans Drijfhout
Hans Drijfhout Voorzitter
Mike Ekkel (Mammoet)
Mike Ekkel (Mammoet)Bestuurslid
Peter van der Pol (NAM)
Peter van der Pol (NAM)NAM vertegenwoordiger
Arjan Sixma (Engie)
Arjan Sixma (Engie)Vice voorzitter
Bertwill Mulder (Bilfinger Tebodin)
Bertwill Mulder (Bilfinger Tebodin)Veiligheidskundige
Mike Scholten (GLT Plus)
Mike Scholten (GLT Plus)Bestuurslid

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring