Wat doen wij2017-04-04T13:48:14+01:00

Belangeloos delen en verspreiden van Best Practices

Het primaire doel van CASOS is het bereiken van de ‘Goal Zero’ doelstellingen door een continue verbetering van de veiligheid prestaties. De van dit hoofddoel afgeleide doelstellingen zijn:

 • Verbeteren van de veiligheidsprestaties van alle bedrijven die
  werkzaam zijn op Shell/NAM locatie
 • Het maximaal delen van ‘best practices’ tussen bedrijven, vooral met betrekking tot nieuwe middelen en processen;
 • Zorgen voor een eenduidiger communicatie van NAM/SHELL naar de bedrijven en visa versa;
 • Het blijven werken aan een sterkere relatie tussen NAM/SHELL en de bedrijven, zodat een veilige werkomgeving de enige aanvaardbare werkcultuur wordt.

Activiteiten

De veiligheidsprestatie moet omhoog. CASOS wil dit bereiken door kennisdeling, zich te richten op de communicatie richting de werkvloer, het verbinden van NAM en contractors en het oprichten van werkgroepen naar aanleiding van een probleemsituatie op de werkvloer. Hiernaast leest u meer over onze activiteiten.

CASOS resultaten

   • Het richting geven aan de VGWM jaarplannen vanuit een contractor oogpunt tijdens de Vijfde Dinsdag van September
   • Het aandragen van verbetervoorstellen voor probleemgebieden waarmee de veiligheid in het geding komt
   • Het creëren van gezamenlijke leiderschapsculturen door gezamenlijk opleidingstraject.
   • Eenduidige communicatie tussen NAM/SHELL onderling maar vooral ook met de bedrijven
   • Promoten en implementeren van verbeteringen in de veiligheidscultuur

Wat zeggen onze leden en NAM?

“Op het gebied van veiligheid moet gewoon alles belangeloos worden gedeeld. Dat kun je binnen CASOS heel mooi doen. Daarnaast is het ook nog eens een hele mooie netwerkomgeving waar je met elkaar kan sparren over zaken die je hebt meegemaakt”.
Jan Boertien, directeur Hertel
“Voor de NAM is het heel belangrijk dat aannemers laten weten wat ze denken van de ideeën van de NAM en dat ze met name op de uitvoering van de ideeën kritiek leveren, constructieve kritiek, zoals CASOS dat doet. Daarom is het van belang dat CASOS een spreekbuis vormt voor de gemeenschappelijke ideeën van aannemers.”
Johan de Haan, NAM Asset Manager Groningen
“Mijn persoonlijke ambitie is dat we als CASOS kunnen bijdragen aan de veiligheid op NAM locaties en bij NAM activiteiten en ik hoop dat we dat kunnen blijven doen net zoals we dat de afgelopen vijf jaar hebben gedaan. Daar gaan we ons volop voor in zetten.”
Peter Vinke, voorzitter CASOS
“Ik denk dat we echt ongelofelijk trots mogen zijn, dat we eigenlijk een gemiddelde, wat heel stabiel leek te zijn, rond die 3 tot 2,8, dat we dat echt sinds de oprichting van CASOS naar beneden hebben zien lopen. En de all time low van 1,8, dus de laagste rate aller tijden hebben weten te bereiken. Dat is denk een verdienste van de samenwerking die NAM en SHELL gedurfd hebben om aan te gaan met de contractors.”
Sietse Wijnstra, voorzitter CASOS 2011-2014

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring