Toegang Inductie video2018-06-04T07:47:08+01:00

Algemeen:

HSElife NL zorgt ervoor dat iedereen in de Olie- en Gasindustrie in Nederland kan werken met dezelfde geharmoniseerde HSE informatie op het gebied van HSE. Een lidmaatschap van HSE Life Nl biedt meer dan alleen trainingen en het registreren van trainingen. Het gaat ook om de 1. campagne materialen, de 2. A6-brochures voor bv aardgascondensaat, kwik, besloten ruimte etc, 3. onscreen presentaties (inclusief vijf kennisvragen), 4. video’s. Dit alles om de (wettelijk voorgeschreven) voorlichting over gevaren van werkgever naar werknemer zeker te stellen én de veiligheid op site te verhogen en incidenten te voorkomen. http://hselifenl.com/.

 

Hoe kan toegang tot HSE Life NL worden geregeld ?

 

  1. Voor NAM medewerkers geldt het volgende:

NAM is betalend lid van HSE Life NL. Iedereen die zelf de HSElife NL website wil raadplegen (A6 brochures, videos’s, Interactieve inductietrainingen on/offshore) moet zich registreren.

Het HSElife Magazine, de Nieuwsbrief en maatschappij (i.c. NAM) specifieke informatie en trainingen (Life Saving Rules, NAM specifieke interactieve Inductietaining Offshore en Office) blijven toegankelijk zonder persoonlijke inlogcode.

Voor Offshore:
Life Saving Rules; (vrij)
NAM Specifieke interactieve Inductie Offshore; (vrij)
Interactieve inductie offshore; (persoonlijke inlog via 3 stappen mail)

Voor Onshore:
Life Saving Rules; (vrij)
Interactieve Inductie Onshore; (persoonlijke inlog via 3 stappen mail

Voor Kantoor: 
Life Saving Rules; (vrij)
NAM Interactieve Inductie Office; (vrij)

2. Voor contractors die betalend lid zijn geldt hetzelfde.
Contractor medewerkers die zelf de HSElife NL website wil raadplegen (A6 brochures, videos’s) danwel een training wil volgen moeten zichzelf registreren met behulp van het Contractors pakket.
Hiervoor hebben deze contractors zelf de toegangsinformatie ontvangen. Deze email (onderstaande 3 stappen met link) is dus niet voor hen bedoeld. De contractor Focal Points dienen zelf de email met de toegangsinformatie en 3 stappen in hun bedrijf rond te sturen, waarna de persoon zelf de toegangsregistratie doet (privacy redenen). HSElife Focal Points hier.

 

3. Voor contractors die niet lid zijn geldt het volgende. Zolang er nog geen definitieve oplossing is zullen contractors gebruik kunnen maken van HSE Life door zich onder het NAM account te registreren. Hieronder staan de stappen beschreven hoe iemand zich kan registreren en vervolgens toegang heeft tot de video’s.

TOEGANGSINFORMATIE VOOR – NAM – Medewerkers (incl. Security en tijdelijk contractors)

IN 3 STAPPEN TOEGANG TOT HSELIFENL.COM:

STAP 1:

Klik op de link om je te registreren en vervolgens volledig toegang te kunnen krijgen tot de HSELifeNL site. Deze link is ervoor om je te registreren.

https://lars.hselifeunio.com/auth/register

STAP 2:

Vul het registratieformulier zo volledig mogelijk in. Indien je niet bezit over een Vantage number vul in 6 nullen; 000000

Vergeet niet de organisatie (i.c. NAM) uit het dropdown menu te selecteren en aan te vinken welke trainingen voor jou van toepassing zijn) en druk op de knop “REGISTER” .

STAP 3:

Nadat je je hebt geregistreerd kan je nu op de HSElifeNL site inloggen met jouw eigen email adres en zelfgekozen wachtwoord.

Er verschijnt nog een melding ‘your email is not yet confirmed’

Na registratie moet final activatie volgen via een email die na registratie op het ingevoerde email adres (bv. xxxx.xxxxx@shell.com) wordt ontvangen.

Mocht je het wachtwoord vergeten zijn dan kan je opnieuw een wachtwoord instellen.

SUCCES!

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring