NAM HSSE Library2020-07-15T10:22:28+01:00

01 – HSSE & SP MANAGEMENT SYSTEM

Certification Requirements

Download
BestandWachtwoordActie
Certificatie eisen aan VGM zorgsystemen van aannemers .pdf 
Certification requirements of HSE management systems of contractors.pdf 

Access to NAM locations

Download
BestandWachtwoordActie
Toegang tot NAM locaties.pdf 
Access to NAM locations.pdf 

Working at NAM locations

Download
BestandWachtwoordActie
Regels voor bescherming tegen het Corona virus tijdens werkzaamheden (1).pdf 
Werken onder warme omstandigheden.pdf 
Prepare Concurrent Operations Script.pdf 
Het omgaan met tijdelijke ontstekingsbronnen NL_EN.pdf 
Het omgaan met tijdelijke ontstekingsbronnen.pdf 
Managing Temporary Equipment at Production Plants.pdf 
Competence specification part-1-frontline barrier mgt positions.pdf 
Beheersen van tijdelijk equipment op locatie.pdf 
Locatie verantwoordelijk persoon (LVP).pdf 
Zelfstandig werken op een NAM-locatie.pdf 
Normally Unattended Installation visit and departure checklist.pdf 

Life Saving Rules

Download
BestandWachtwoordActie
Afhandelen LSR Interventies.pdf 
Life saving rules guidance to clarify the rules.pdf 
Follow up of LSR interventons.pdf 

Training

Download
BestandWachtwoordActie
VGWM training.pdf 
HSSE training.pdf 
NAM VGWM Trainingsmatrix.pdf 

Turnarounds and projects

Download
BestandWachtwoordActie
Statement of Fitness checklist - 3 delig.pdf 
Statement of Fitness after Turnarounds.pdf 
SoF after TAs 3-sections checklist.pdf 
Checklist Impact activiteiten op de omgeving.pdf 
Tollgate vragenlijst.pdf 
Template werkveiligheidsplan.pdf 
Project risico analyse en Tollgate.pdf 
PRA formulier.pdf 

Permit to Work

Download
BestandWachtwoordActie
Permit to Work, additional Permits and Electrical Isolation Certificates (EVC).pdf 
Werkvergunning, aanvullende vergunningen en elektrisch veiligstel certificaat.pdf 
Formulier Taak Risico Analyse.doc 
Vragenlijst PGM Effectiviteitsmeting.pdf 
Samenstellen en beheer van een persoonsgebonden map.pdf 

Emergency Response

Download
BestandWachtwoordActie
NAM Specification NAM Emergency Response.pdf 
Specification Medische noodhulp medical emergency response-MER.pdf 
Form Contractor Emergency 24-7 Contact Details.docx 

Reporting incidents

Download
BestandWachtwoordActie
Incident reporting, investigation and follow up.pdf 
Melden van Incidenten.pdf 
Incident Notifications.pdf 
Contractor HSSE Performance.pdf 

01.07 Wells Global Safety Program

Download
BestandWachtwoordActie
DROPS Manual Nov18.pdf 
Think Process Safety.pdf 
Assist and Assure Application guidance-Jan-2018.pdf 
ABC Hands Free Working Handbook.pdf 
ABC Guide to Temporary Pipework.pdf 

02 – HEALTH

Toxic substances

Download
BestandWachtwoordActie
Handleiding voor het omgaan met zwavelwaterstof (H2S).pdf 
Manual for handling hydrogen sulphide (H2S).pdf 
Regels voor bescherming tegen chroom-6.pdf 
Rules for protection against Chromium 6.pdf 
Best practice - the management and control of hydrogen sulphide.pdf 
Omgaan met benzeen.pdf 
Managing Benzene.pdf 
Specification Mercury.docx 
WI Kwikladder.pdf 
WI Kwikladder_EN.pdf 
Instructie urineonderzoek bij blootstelling aan CMR stoffen zoals b.v. benzeen en kwik 
Begeleidingsformulier voor urinemonsters.pdf 

02.03. Asbestos and Refractory Ceramic Fibres

Download
BestandWachtwoordActie
Omgaan met asbest en keramische vezels.pdf 
Het verwijderen van asbesthoudende flenspakkingen.pdf 

02.10 Legionella

Download
BestandWachtwoordActie
Beheersen van drinkwater op offshore en onshore locaties NL.pdf 
Controlelijst in bedrijfstellen TLQs.pdf 

03 – PROCESS SAFETY

Process Safety

Download
BestandWachtwoordActie
Werkinstructie het opmaken van de schroefverbinding van API_NPT schroefdraden instrumentatie (NL).pdf 
Uitwisselen van druk vacuĆ¼m beveiligingen.pdf 
Exchanging vacuum pressure relief valves.pdf 
Slangen specificatie en management.pdf 
Operational Risk Management for Impaired SCE (against Performance Standard).pdf 
Operational Registers.pdf 
Managing temporary overrides of instrumented protective functions and alarms.pdf 
Het voorkomen van pyrofore ontbranding (1).pdf 
Het omgaan met Kathodische Bescherming.pdf 
Flensverbindingen en pipe clamp connectors.pdf 
Flange connections and pipe clamp connectors UK.pdf 
Werkzaamheden bij de flare of vent stack.pdf 
Leak testing of parts of an installation after activities.pdf 
Hot bolten van flenzen.pdf 
Het werken nabij hoogspanningslijnen.pdf 
Het testen van instrumentele beveiligingssystemen in procesinstallaties.pdf 
Het afpersen van installatiedelen (incl. drainsystemen).pdf 

04 – PERSONAL SAFETY

04.03. Company Sponsored Events

Download
BestandWachtwoordActie
Managing HSSE during Company Sponsored Events.pdf 

04.04. Confined Space Work

Download
BestandWachtwoordActie
Voorwaarden voor het betreden en werken in besloten ruimten.pdf 
Checklist for entering a confined space.pdf 
Confined Space Entry.pdf 
Conditions for entering and working in confined spaces (1).pdf 

04.06. Electrical Safety

Download
BestandWachtwoordActie
Standard electrical safety rules (ESR).pdf 
Noodstroomvoorziening Offshore.pdf 
Het bedienen van elektrische apparatuur door operationeel personeel.pdf 
Elektrotechnische Bedrijfsvoorschriften (Electrical Safety Rules).pdf 
Requirements for temporary electrical installations voorschriften voor tijdelijke elektrische installaties.pdf 

04.07. Excavation

Download
BestandWachtwoordActie
Uitvoeren van graafwerkzaamheden.pdf 
Checklist uitvoeren van graafwerkzaamheden.pdf 

04.09 Ionising Radiation (Logging, Non-Destructive-Testing, NORM)

Download
BestandWachtwoordActie
Transport LSA in bottom dischargers.pdf 
NORM-2 NL.pdf 
NORM-2 EN.pdf 
Meetapparatuur.pdf 
Measuring equipment.pdf 
Ontsmetting van personen.pdf 
Decontamination of Persons.pdf 
SBD registratie.pdf 
REG-NL-registration.pdf 
Opslag en transport.pdf 
Storage and transport.pdf 
Sampling.pdf 
LSA controlemetingen.pdf 
Handling sources.pdf 
Gesloten bronnen toestellen.pdf 
Uitvoeren van LSA-werkzaamheden.pdf 
LSA activities.pdf 
LSA control measurements.pdf 
Speciale gebieden.pdf 
Special areas.pdf 
Resources.pdf 
Hulpmiddelen voor LSA-inrichtingen.pdf 
Voorlichting en Instructie.pdf 
RADIAT.WI.01.01 Information.pdf 
Omgaan met radioactiviteit en straling.pdf 
Handling radioactivity and radiation.pdf 
Handling sources.pdf 
Monstername verpakking en transport.pdf 

04.10 Lifting and Hoisting

Download
BestandWachtwoordActie
2020.09.16 NAM Specificatie van de Group Standaard voor hef- en hijs activiteiten.pdf 
2020.09.16 NAM Specification of Group Standard for lifting and hoisting operations.pdf 
Maximaal toelaatbare gronddruk NAM-locaties.pdf 
Inzet-van-Verreikers-1.pdf 
Inzet van Grondverzetmachines.pdf 
Hef- en hijsactiviteiten.pdf 
Gebruik-van-klapjib-CASOS-maart-2017.pptx 
Overzicht Wijzigingen NAM L&H Standard 2019.pdf 
Overview Modifications NAM L&H Standard 2019.pdf 

04.11 Personal Protective Equipment

Download
BestandWachtwoordActie
Personal protective equipment (PPE - PBM).pdf 

04.12. Safe Isolation (LOTO)

Download
BestandWachtwoordActie
Drawing up and execution of an isolation plan.pdf 

04.13. Working at Height

Download
BestandWachtwoordActie
Reddingsplan bij werken op hoogte.pdf 
Working on_with fixed scaffolding.pdf 
Werkinstructie-Toepassing-van-zelfbouw-rolsteigers-NEW.pdf 
Management of Working at Height.pdf 
Werkinstructie hoogwerkers en schaarliften (1).pdf 
Persoonlijke valbescherming inspectie en correct gebruik NL (1).pdf 

06. Environment

06.05. Ozone depleting substances

Download
BestandWachtwoordActie
Het omgaan met koudemiddelen.pdf 

06.10. Waste

Download
BestandWachtwoordActie
Policy Waste.pdf 

09. Logistics

09.02. Maritime

Download
BestandWachtwoordActie
Manifesten ten behoeve van zeetransport.pdf 
Marine Operations Guideline.pdf 

9.04 Road Transport

Download
BestandWachtwoordActie
Professional_Driver_Safety_Manual.pdf 
Driver_Safety_Manual.pdf 
Professional_Driver_Safety_Guide.pdf 
NAM Road Transport Standard.pdf 
Driver_Safety_Guide.pdf 

10. Chemicals

10.02 Chemicals

Download
BestandWachtwoordActie
Flowschemes - Chemicals Management - approval requirement 
Chemicals categories and the chemicals lifecycle 
Omgaan met chemicalien.pdf 
Werk instructie Omgaan met Chemicalien.pdf 

 

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring