Golden Best Practice Contest 20192019-06-19T06:50:40+00:00

For english scroll down

Golden Best Practice contest 2019 – Next level
Veilig & Slim idee – Doe mee!

Heb jij een slimme oplossing gevonden om de veiligheid in jouw werk te verhogen? Stuur dan jouw idee in en maak kans op € 10.000 voor jouw bedrijf dat besteed kan worden aan een idee ter verhoging van de veiligheid. Bedenk een vernieuwing/verbetering/verdieping/aanscherping ter verhoging van de veiligheid, stuur deze op naar casos@shell.com en jouw bedrijf dingt mee naar de Golden Best Practice Award 2019 en maakt kans op € 10.000 ! Bij twijfel gewoon indienen! Ongevormde en nog niet uitgekristalliseerde ideeën zijn ook welkom. Aarzel niet om dat dus juist wel in te dienen!

Hoe dan? Wat moet je doen? Wat levert het op?

Ronde 1 | Aanmelden: Stuur je (ruwe) idee/verbetering voor 1 januari 2020 op per e-mail naar casos@shell.com. Indien mogelijk voorzien van een of meerdere foto’s. Alle inzendingen komen in januari online en dan kan men gaan stemmen op het beste idee. Hieruit worden de 5 geselecteerd die er het meest uitspringen. Zij mogen door naar de tweede ronde. Alle inzendingen krijgen voor 31 januari 2020 bericht of ze geselecteerd zijn.

Ronde 2 | Vakjury: Als jouw idee geselecteerd is, wordt deze samen met vier andere ideeën door een vakjury beoordeeld op een aantal criteria, zoals toepasbaarheid, innovatie, eenvoud etc. Hieruit wordt een winnaar gekozen.

Ronde 3 | Uitreiking Award: De jury maakt tijdens het Leadership dinner in februari 2020 bekend welk idee gewonnen heeft. Het winnende idee wordt beloond met de Golden Best Practice Award en een bedrag van € 10.000 om dit idee te realiseren of in te zetten voor een ander veiligheid verbeterend initiatief. De andere 4 ideeën, ontvangen een mooie aanmoedigingsprijs. Voor iedereen de moeite waard dus. Bovendien is de echte win-win-win dat iedereen profiteert van deze best practices!

Waar wordt op gelet?

  • Ideeën die de veiligheid verhogen, verrijken en/of versterken.
  • Een techniek, werkmethode, proces of activiteit die veiliger is dan de gebruikelijke manier van werken
  • Ideeën die de efficiënte uitvoering naar een hoger plan brengen waarbij veiligheid niet in het geding komt

English

Golden Best Practice contest 2019 – Next level
Safe & Smart Idea – Join the contest!

Have you found a smart solution to increase safety in your work? Then send in your idea and have a chance to win € 10,000 for your company that can be spent on an initiative to increase safety.

Think of a renewal / improvement / deepening / refinement to increase safety, send it to casos@shell.com and your company will compete for the Golden Best Practice Award 2019 and have a chance of winning € 10,000! If in doubt, just submit! Unformed and not yet crystallized ideas are also welcome. So don’t hesitate to submit that!

How to? What do I need to do? What’s in it?

Round 1 Register: Send your (rough) idea / improvement before January 1, 2020 by e-mail to casos@shell.com. If possible with one or more photos. All submissions will be online in January and then people can vote for the best idea. From this the 5 that stand out the most are selected. They may continue to the second round. All entries will be notified before January 31, 2019 whether they have been selected.

Round 2 Professional jury: If your idea is selected, a professional jury will assess it together with four other ideas on a few criteria, such as applicability, innovation, simplicity, etc. A winner will be selected from this.

Round 3 | Award ceremony: The jury will announce which idea has won during the Leadership dinner in February 2020. The winning idea is rewarded with the Golden Best Practice Award and a financial incentive of € 10,000 to realize this idea or to use it for another safety increasing initiative. The other 4 ideas receive a nice consolation prize. So worth it for everyone. Moreover, the real win-win-win is that everyone take advantage of these best practices!

Some criteria

  • Ideas that increase, enrich and / or strengthen safety.
  • A technique, working method, process or activity that is safer than the usual way of working.
  • Ideas that take efficient implementation to a higher level where safety is not compromised

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring