Succesvolle CASOS Pop-up ‘kennis halen & brengen’

Afgelopen dinsdag organiseerde CASOS opnieuw een (online) Pop-up event. In het kader van ons jaarthema “Leren leren” was het deze keer ‘kennis halen & brengen’ met verschillende onderwerpen waar kennis delen op het gebied van veiligheid centraal stond. Een afwisselend en inspirerend programma waarbij de CASOS leden meer dan vertegenwoordig waren.

De voorzitter opende met een welkom aan alle aanwezigen en refereerde aan het feit dat CASOS deze bijeenkomst oorspronkelijk als live event had gepland maar in overleg besloten had toch elkaar nog maar een keer via Teams te ontmoeten. Op 2 september zal naar verwacht na lange tijd weer een fysieke ontmoeting mogelijk zijn met de CASOS leden. De locatie is gereserveerd en het programma bijna gereed. Ook werd nog even stilgestaan bij de ontwikkelingen van CASOS 3.0, de herijking van CASOS en haar activiteiten nu zij  dien zonder ondersteuning van de NAM vormgeeft.

Patrica Bos en Nick Kappen gaven ons een inkijkje in de veiligheidscampagne ‘ik ben een Pro’ van Reym. Deze veiligheidscampagne heeft geresulteerd in een merkbaar toegenomen niveau van veiligheid denken. Voor de deelnemers bracht dit (nieuwe) inspirerende inzichten en waardevolle informatie.
Daarna de pitches van de Golden Best Practice contest. Het delen van Best practices is een van de kernwaarden van CASOS. De Golden best practice award inzendingen van vorig jaar ontbraken dan ook niet tijdens deze Pop-up. In een korte pitch deelden de genomineerden voor deze award hun innovatieve ideeën die de veiligheid verbeteren:

  • De J-Haak – Dennis Theunissen (BRAND)
  • De Bollardheffer – Marcel Mulder (Antea Group)
  • Veilig werken in VR – John Epping (Heijmans)
  • De More App – Jeffrey Poort (Wagenborg Nedlift)

De winnaar van de felbegeerde Golden Best Practice award wordt in de ledenvergadering op 2 september bekend gemaakt.

Vervolgens was er een introductie van de masterclass die CASOS organiseert in het najaar met als onderwerp het stimuleren van veiligheidsgedrag bij werknemers. Rixt de Lang, ontwikkelaar van deze masterclass gaf uitleg. De masterclass gaat over het fenomeen dat veilig of onveilig werken, alles te maken heeft met gedrag. Van een trap vallen, struikelen over een voorwerp, of ziek worden door het inademen van giftige gassen: deze problemen ontstaan vaak doordat werknemers zich niet (goed) aan de veiligheidsvoorschriften houden. Alleen als werknemers hun gedrag aanpassen, kunnen deze ongevallen voorkomen worden. Mogelijk worstel je als direct leidinggevende met ongevallen die toch steeds weer voorkomen, terwijl je daar al zo vaak met je werknemers over gesproken hebt. Wat zou het je opleveren als je meer invloed zou hebben op dit gedrag? De masterclass “stimuleren van veiligheidsgedrag bij werknemers” is erop gericht je een werkwijze aan te leren die je tot nu toe nog niet in je toolbox had. Tijdens deze masterclass leer je vanuit de gedragspsychologie naar veiligheidssituaties te kijken, en leer je hoe je met effect veiligheidsgedrag van werknemers kunt vergroten. Heb je interesse om hier aan deel te nemen laat het ons weten via info@casos.nl.

Tot slot onze gastspreker, auteur en tevens CASOS lid Gerd-Jan Frijtens (D&F Group BV). Hij nam ons mee in het verhaal van zijn nieuwe boek met de titel ‘Leidinggeven in een technische omgeving (eerst veilig, dan goed, dan snel). Gerd-Jan is oprichter en eigenaar van D&F Group B.V. en studeerde onder andere werktuigbouwkunde, bedrijfskunde, psychologie en NLP. Hij helpt organisaties met het analyseren, reduceren en beheersen van veiligheidsrisico’s vanuit de vakgebieden techniek, organisatie en cultuur. Gerd-Jan is auteur van diverse boeken zoals ‘Machineveiligheid in 100 vragen’ ‘Explosieveiligheid in 100 vragen’, ‘Brainsafe®’, ‘Integraal Compliance Management met De Tafel van Ne9en©’ en ‘Brainsafe 2.0® Van hersenpan tot veiligheidsplan’. Zijn inleiding mag gezien worden als een appetizer omdat wij dit onderwerp graag met z’n allen nog eens wat verder uitdiepen in een fysieke bijeenkomst wanneer dat weer kan. Gerd-Jan heef al aangegeven hierover graag te willen meewerken.

2021-06-15T06:31:18+01:00

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring