Contractor Safety Day 219

Dit jaar vond de Contractor Safey Day plaats in het Griffiegebouw van het Drents Museum in Assen. In de Statenzaal, waar tot 50 jaar geleden de Provinciale Staten vergaderde, was het nu de plaats voor een veiligheidsdebat. Hans Drijfhout, voorzitter van CASOS, opent de bijeenkomst en spreekt zijn waardering uit voor het feit dat voor de Contractor Safety Day dit jaar is gekozen voor een gezamenlijke organisatie door CASOS en NAM. Vervolgens geeft NAM Directeur Johan Atema een toelichting op de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen NAM. Ook besprak hij de HSE Performance van de afgelopen maanden en ging hij in op drie incidenten met ernstig lichamelijk letsel waarbij de achterliggende oorzaken zoals werkvoorbereiding op kantoor een grote rol hebben gespeeld.

Wat is de volgende stap in het verbeteren van de veiligheidscultuur?
Naar aanleiding van de publicatie die door CASOS dit jaar is uitgegeven, werd door Prof. Dr. Jop Groeneweg over dit onderwerp een inleiding verzorgd. Zijn verhaal ging over de volgende stap in veiligheidscultuur: goed zijn in alles wat je doet en niet alleen op ‘onveilige situaties’ reageren maar op alles wat afwijkt van de gewenste manier van werken. Dat zorgt tegelijk voor inzicht in de grootste uitdaging: wat is eigenlijk goed? En: heerst daar al de juiste cultuur voor?”

Tentoonstelling Sprezzatura
Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid om elkaar informeel te spreken tijdens een bezoek aan de tentoonstelling Sprezzatura. In deze tentoonstelling staat vijftig jaar Italiaanse schilderkunst centraal van maar liefst veertig schilders uit een periode van grote verandering in Italië (1860-1910).  Iedereen heeft een indruk kunnen krijgen met de ongekende kwaliteit en schoonheid van de Italiaanse 19de-eeuwse schilderkunst. De opdracht die de deelnemers meekregen was om van het schilderij dat volgens hen het best past bij CASOS jaarthema ‘verandering’, een foto te maken en deze met toelichting te sturen naar: casos@shell.com.

Lagerhuisdebat
Ter voorbereiding op het volgende programma onderdeel, het Lagerhuisdebat, gaf Gijs Weenink van de Debatacademie een inleiding over de 8 Gouden Regels van het Communiceren.  In het Lagerhuisdebat kwamen de actuele ontwikkelingen binnen onze industrie aan bod: andere contractvormen, kostendruk, energietransitie. Hoe gaan we, in deze tijden van verandering, de wederzijdse interactie aan met de werkvloer om veiligheidsprestaties op peil te houden en te verbeteren. De deelnemers werden tijdens het debat uitgedaagd door prikkelende stellingen over deze onderwerpen.

Degene die met zijn betoog de meeste deelnemers kon overtuigen van zijn mening werd beloond als winnaar van het CASOS Veiligheidsdebat. Tot slot was er nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje/drankje. Als dank voor de bijdrage aan deze dag ontvingen alle deelnemers een uitgave van het boek ‘Gedrag en Veiligheid’ waarin ze onder andere het betoog van Jop Groeneweg nog eens na kunnen lezen.

2019-10-16T09:53:59+01:00

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring