Want iedereen wil Gezond en Veilig thuiskomen

Onderzoek naar het beinvloeden van veiligheidsgedrag op de werkvloer

Een belangrijke vraag in de dagelijkse praktijk van de activiteiten van CASOS is hoe wij onze communicatie zo goed mogelijk kunnen vormgeven. De ervaring leert namelijk dat de bestaande communicatie middelen meestal niet zo effectief zijn als gewenst. Mede om deze reden hadden wij in 2018 “Communicatie“ dan ook als  jaarthema gekozen en daar een aantal van onze activiteiten op aan laten sluiten. 

Een van de activiteiten was het onderzoek dat is uitgevoerd door Maarsingh en van Steijn, een psychologische expertise bureau. Centrale vraag voor het onderzoek was: hoe kunnen wij onze communicatie zodanig vormgeven dat de informatie beter op de werkvloer komt en tegelijkertijd de kennis, kunde en ervaring van de werkvloer ook weer op de juiste plaats bij het management terecht komt.

De onderzoekers hebben in relatief korte tijd een indrukwekkend resultaat opgeleverd. Gebaseerd op de resultaten van een  uitgebreid wetenschappelijk literatuuronderzoek ontstond het idee om de onderzoeksvraag nog iets breder te formuleren. Om deze reden werd besloten te onderzoeken welke psychologische factoren het veiligheidsgedrag op de werkvloer stimuleren of juist hinderen en vervolgens wat de beste communicatiemethoden zijn om het veiligheidsgedrag op een effectieve manier te vergroten.

Op basis van een aantal psychologische factoren die volgens de literatuur samenhangen met veiligheidsgedrag  werd een praktijkonderzoek uitgevoerd. Door gebruik te maken van vragenlijsten maar ook door het doen van observaties en gestructureerde interviews werd het veiligheidsgedrag van de werknemers van de NAM en haar contractors nader onderzocht. Op basis van deze gegevens werd een correlatieanalyse uitgevoerd omdat voor het goed beantwoorden van de oorspronkelijke vraag het juist van belang is te weten in welke mate de verschillende variabelen zich tot elkaar verhouden. Bij vijf variabelen werd een significante correlatie gevonden met veiligheidsgedrag. Dit resultaat is voor ons van groot belang omdat het hier niet een algemeen onderzoek betreft maar de resultaten zijn gebaseerd op de informatie zoals van onze eigen collega’s verkregen in relatie tot het werken op NAM locaties. Natuurlijk is het mooi om inzicht te hebben gekregen in de factoren die meer dan gemiddeld samenhangen met veiligheidsgedrag maar belangrijker is natuurlijk de vraag wat wij ermee kunnen doen. Daarom hebben de onderzoekers op ons verzoek ook vier aanbevelingen geformuleerd. Tijdens een van de VGWM leads bijeenkomsten zijn wij hier inmiddels al mee aan de slag gegaan. Daarnaast zullen wij de aanbevelingen natuurlijk gaan gebruiken voor het vormgeven van onze communicatie uitingen in de toekomst.

Als CASOS zijn wij uitermate trots op de publicatie die gemaakt is naar aanleiding van het onderzoek.

Voor meer informatie over bestellen neem contact op met ons secretariaat via: casos@shell.com.

2019-08-29T09:14:43+01:00

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring