Vacature bestuurslid CASOS

Vacature Bestuurslid CASOS

Wegens het vertrek van één van onze bestuursleden (Peter van Alphen) is CASOS op zoek naar een nieuw bestuurslid! Als bestuurslid ben je mede verantwoordelijk voor het realiseren van ons doel; het gezamenlijk creëeren van een veilige werkplek. Je bent onder andere voor specifieke werkgroepen de vertegenwoordiger van het bestuur in de rol van “champion” waarin je de groep begeleidt en motiveert om snel en efficiënt tot resultaat te komen.

Naast de reguliere bestuursvergaderingen nemen de bestuursleden af en toe ook deel aan de vergaderingen van de werkgroepen. Het is een interessante taak. In de eerste plaats omdat je weet waar je het uiteindelijk allemaal voor doet: het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers op de werkplek. Maar daarnaast ook omdat je op het gebied van veiligheid met een breed scala van (industriële) contractors mag meekijken en meedenken.

Het bestuur van CASOS nodigt haar leden uit om zich kandidaat te stellen voor deze functie. Gezien de diversiteit zou een kandidaat uit de Offshore hoek de voorkeur genieten zodat hiermee ook deze tak van activiteiten bestuurlijk vertegenwoordigd is, hetgeen ook in lijn is met de vereniging statuten .

Bij vragen kun je contact opnemen met:

Hans Drijfhout (06-53736670) of Stephanie Louissen (06-15109522)

Denk jij dat je een geschikte kandidaat bent, stuur dan een reactie naar:

CASOS

t.a.v. het bestuur

Stephanie Louissen

Stephanie.louissen@shell.com

06-15109522

Profielschets

Missie van CASOS

CASOS streeft naar een incidentvrije werkplek, Goal Zero, door samen met NAM/Shell en de aangesloten contractors te werken aan continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

 • Het toegankelijk maken van informatie voor alle contractors en NAM/Shell waardoor de uniformiteit op het gebied van veiligheid en milieu wordt vergroot
 • Het delen van ‘best practices’ tussen contractors, vooral met betrekking tot nieuwe middelen en processen
 • Eenduidige communicatie van NAM/Shell naar de contractors en vice versa
 • Het werken aan een sterke relatie tussen NAM/Shell en contractors
 • Het verbeteren van de cultuur op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) op alle niveaus binnen NAM/Shell en de contractors
 • Harmonisatie bij het toepassen van de regels tussen NAM/Shell Assets en locaties
 • Eenduidigheid in VGWM-regels, -uitingen en – gedrag te bevorderen bij NAM/Shell en andere operators

Profielschets van bestuursleden CASOS

 • Van bestuursleden wordt verwacht dat ze de doelstelling van CASOS onderschrijven en actief meedenken over het in stand houden en verder ontwikkelen van de doelen van CASOS.
 • Bestuursleden moeten het werkgebied van de leden van CASOS goed kennen.
 • Bestuursleden zitten zonder last of ruggespraak in het bestuur.
 • Bestuursleden moeten ingeschreven kunnen worden bij de Kamer van Koophandel (juridisch bevoegd zijn).
 • Bestuursleden wordt geacht zoveel mogelijk de bestuursvergaderingen en directie-vergaderingen bij te wonen.
 • De functie is onbezoldigd.

 

 

2018-04-26T12:00:25+01:00

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring