HSE Dashboard NAM & Contractors

Vanaf nu kunt u op de CASOS kennisbank ook het nieuwe HSE performance Dasboard CASOS & Contractors bekijken. Dit dashboard wordt maandelijks aangepast. Dit dashboard is beveiligd met een wachtwoord. Bent u werkzaam voor NAM of lid van CASOS en nog niet in het bezit van een wachtwoord neem dan contact op met het secretariaat van CASOS. Klik hier om het dasboard te bekijken: http://casos.nl/Kennisbank/hse-performance/

De achtergrond van dit nieuwe dashboard

Tijdens een HSE Jaarplannen workshop bleek dat er behoefte was aan een betere en meer consistente manier van het rapporteren van onze gezamenlijke veiligheidsprestaties. Tot nu toe werden hoofdzakelijk Lagging-indicators gerapporteerd. De Leading indicators ontbraken!
Met deze boodschap is een werkgroep aan de slag gegaan. Het vinden van Leading indicators welke toepasbaar zijn op een grote en diverse groep bleek nog niet zo eenvoudig. Uiteindelijk is het gelukt en het resultaat treft u op de kennisbank.

De eerste Leading KPI op het dashboard is “Ploeg van de Maand”
Herkent u een ploeg van medewerkers welke een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet op een NAM locatie, meldt deze dan aan bij CASOS via casos@shell.com. U kunt denken aan uitzonderlijke prestaties op gebied van VGM, maar ook aan een hoge efficiency, interventie, etc.
Doel van de “Ploeg van de Maand” KPI: Door teams te belonen en minder het individu wordt het groepsgevoel gestimuleerd, ook al wordt er gewerkt met verschillende contractors. Wanneer een team is genomineerd en dit ook is vastgelegd middels een foto, creëer je een soort van band ook al zijn het geen directe dagelijkse collega’s. Hierdoor zal er een vorm van herkenning optreden wanneer men op een andere job weer samenwerkt en zal men veel eerder genegen zijn om wederom eenzelfde teamprestatie neer te zetten. Tevens kan dit een stimulans zijn voor andere teams om ook veilig te werken en genomineerd / onderscheiden /herkend te worden. Met het gevolg dat je op een hele natuurlijke manier de veiligheidsprestaties op site op een positieve wijze beïnvloedt. Verderop in deze nieuwsbrief de ploeg van de maand oktober.

2018-03-22T10:19:37+01:00

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring