CASOS viert vijfjarig jubileum

CASOS viert dit jaar haar vijfjarig jubileum. CASOS werd in 2011 opgericht als gezamenlijk initiatief van NAM en een aantal contractors met als doel de veiligheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op NAM locaties te verbeteren.

In de afgelopen vijf jaar is er veel bereikt in CASOS verband: er zijn meer dan 70 werkgroepen geweest die aan uiteenlopende problemen en onderwerpen hebben gewerkt, van de kleur van riggervestjes en het LMRA kaartje tot het gezamenlijk opstellen van het NAM/CASOS HSE jaarplan.

Ook het belangeloos delen van best practices is een van de doelstellingen van CASOS, dit wordt door de jaarlijkse Golden Best Practice competitie extra gestimuleerd.

Het belang van CASOS voor de NAM is dat CASOS de barrière wegneemt die vaak bij contractors bestaat. Johan de Haan, Asset manager Groningen: “Voor de NAM is het heel belangrijk dat aannemers laten weten wat ze denken van de ideeën van de NAM en dat ze met name op de uitvoering van de ideeën kritiek leveren, constructieve kritiek, zoals CASOS dat doet. Daarom is het van belang dat CASOS een spreekbuis vormt voor de gemeenschappelijke ideeën van aannemers .”

Het aantal leden van CASOS is sinds de oprichting bijna verdrievoudigd: van 20 in 2011 tot 55 eind 2015. Tevens hebben de clusters Logistiek en Real Estate zich bij CASOS aangesloten. Ook wordt er elk jaar een Contractor Safety Day en een Leadership Dinner georganiseerd, waarbij het thema veiligheid vanuit diverse invalshoeken wordt  belicht.

Onlangs heeft het CASOS bestuur een visie voor CASOS opgesteld als leidraad voor de komende jaren. De visie is als volgt geformuleerd:

CASOS streeft naar een incidentvrije werkplek, Goal Zero, door samen met NAM/Shell en de aangesloten contractors te werken aan continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Peter Vinke: “Op basis van deze visie zullen we nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen met als ultieme doel Goal Zero. Via onder andere de nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van alle CASOS activiteiten.

Bekijk ook het jubileumvideo van CASOS: https://www.youtube.com/watch?v=kdI8-RcU0XM

2017-04-04T13:48:15+01:00

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring