De 5e dinsdag van september – HSE plannen 2016

In vervolg op het succes van vorig jaar vond op dinsdag 29 september opnieuw de ‘Vijfde dinsdag van september’ plaats, gezamenlijk georganiseerd door NAM en CASOS . Tijdens deze bijeenkomst werden de hoofdlijnen van de HSE plannen voor 2016 gepresenteerd die door een kleine voorbereidingsgroep waren opgesteld.

De plannen waren gebaseerd op het HSE Plan van 2015 en de middag werd vooral besteed aan de vraag hoe we de plannen succesvol op de werkvloer kunnen implementeren. Het thema van de bijeenkomst was ‘Less is More’, met als doel om te behouden wat goed heeft gewerkt, en te stoppen met wat minder goed of niet heeft gewerkt.
Tijdens de inleiding werden de uitgangspunten van het plan toegelicht: de Golden Rules, de Life Saving Rules en Goal Zero. Deze uitgangspunten hebben bijgedragen aan een dalende lijn in het aantal incidenten over de afgelopen jaren en dat is goed, dat moeten we vasthouden. Maar: “zolang we de 0 nog niet hebben bereikt, dan hebben we ons doel nog niet gehaald,“ aldus Jakob van der Wal, SE & SP Manager van NAM.

Less is more
In de werksessies werd er in groepen gebrainstormd hoe we de plannen volgend jaar succesvol kunnen implementeren, om de uitkomsten vervolgens te presenteren aan alle deelnemers. Ook het aantal NAM HSE maandthema’s werd ter discussie gesteld: is het niet beter om 4 of 6 thema’s uit te diepen per jaar?

Hoe verder?
Een kleine werkgroep gaat aan de slag met het uitwerken en concretiseren van de uitkomsten van de workshops om hier een geïntegreerd HSE plan voor 2016 van te maken dat gedragen wordt door zowel NAM als de CASOS contractors. Als de plannen definitief zijn zullen ze breed bekend gemaakt worden.

2016-02-22T15:06:56+01:00

Neem even een momentje...

En lees onze privacy verklaring die van toepassing is op deze website. Klik op 'AVG Instellingen' om uw toestemmingen voor deze website te bekijken en in te stellen.

Privacy Verklaring