Wordt ook lid

CASOS streeft samen met NAM/Shell en de aangesloten contractors naar een incidentvrije werkplek: Goal Zero

Wij werken aan continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
Wordt ook lid
Knipsel1
Knipsel2a

Contractor Alliance for Safety On Shell operations (CASOS)

Werkgroepen

Het doel van een werkgroep is om met een oplossing of een best practice de veiligheid te vergroten op het gebied van HSEW op NAM/Shell locaties.

Meer dan 70 werkgroepen

Er zijn meer dan 70 werkgroepen geweest die aan uiteenlopende  problemen en onderwerpen hebben gewerkt, van de kleur van riggervestjes tot het gezamenlijk opstellen van het NAM/CASOS HSE jaarplan.

Onze activiteiten

Op basis van onze visie zullen we nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen met als ultieme doel Goal Zero.

CASOS streeft naar Goal Zero

CASOS streeft naar een incidentvrije werkplek, door samen met NAM/Shell en de aangesloten contractors te werken aan continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid,gezondheid, welzijn en milieu.

Best Practices

CASOS stimuleert haar leden om op het gebied van veiligheid ‘best practices’ te delen binnen CASOS verband.

Delen van kennis

Een best practice is een techniek, werkmethode, proces of activiteit die bewezen effectiever is dan enige andere techniek met als doel het verbeteren van de veiligheid. Ga naar de kennisbank voor best practices gedeeld door CASOS leden.

Over ons

CASOS streeft naar een incidentvrije werkplek, Goal Zero, door samen met NAM/Shell en de aangesloten contractors te werken aan continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
  • Het toegankelijk maken van informatie voor alle contractors en NAM/Shell waardoor de uniformiteit op het gebied van veiligheid en milieu wordt vergroot
  • Het delen van ‘best practices’ tussen contractors, vooral met betrekking tot nieuwe middelen en processen
  • Eenduidige communicatie van NAM/Shell naar de contractors en vice versa
  • Het werken aan een sterke relatie tussen NAM/Shell en contractors
  • Het verbeteren van de cultuur op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) op alle niveaus binnen NAM/Shell en de contractors
  • Harmonisatie bij het toepassen van de regels tussen NAM/Shell Assets en locaties
  • Eenduidigheid in VGWM-regels, -uitingen en – gedrag te bevorderen bij NAM/Shell en andere operators

Nomineer jezelf of een collega nu voor Health Hero – Q4

Inzenden is weer mogelijk voor kwartaal 4! Ken jij of ben jij iemand die een topprestatie heeft geleverd op het gebied van gezondheid, die tot [...]

Bijeenkomst HSE jaarplannen 2017 – Keep it Simple

DE BOÔ, SCHOONEBEEK - Op donderdag 13 oktober vond de inmiddels traditionele jaarlijkse bijeenkomst plaats waarbij invulling werd gegeven aan de NAM/CASOS HSE jaarplannen voor [...]

Winnaars Health Hero contest Q3-2016

Veel variatie in de inzendingen bij de Health Hero contest in kwartaal 3.  Verschillende vormen van aandacht voor je gezondheid waardoor de jury moeite had [...]